Financiële verantwoording

Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.

Staat van baten en lasten over 2019 en 2018:

2019 2018
Ontvangen schenkingen €100.000 €100.000
Rentebaten €49 €73
Totaal baten €100.049 €100.073
Gedane en toegezegde
Uitkeringen €108.464 €89.409
Kosten €190 €250
Totaal uitgaven €108.654 €89.659

Voorgenomen bestedingen per 31 december 2019 in de periode 2020 tot en met 2022:

Toezeggingen €290.000
Voornemens €119.000
Totaal €409.000
Verwachte inkomsten €300.000

Papendrecht, 2 juni 2020