Financiële verantwoording

Standaardformulier Sonbross 2021

Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.

Staat van baten en lasten over 2021 en 2020:

2021 2020
Ontvangen schenkingen €100.000 €100.000
Rentebaten -€24 €7
Totaal baten €99.976 €100.07
Gedane en toegezegde
Uitkeringen €76.524 €80.464
Kosten €180 €179
Totaal uitgaven €76.704 €80.643

Voorgenomen bestedingen per 31 december 2021 in de periode 2022 tot en met 2023:

Toezeggingen €275.000
Voornemens €183.292
Totaal €458.292
Verwachte inkomsten €300.000

Papendrecht, 2 juni 2022